úterý 7. března 2017

Pokyny

BRUTUS EXTREME ORIENTEERING 2017

Datum:
sobota 11. až neděle 12. března 2017
Pořádající subjekt:
Spolek OB Vizovice, z.s. VIC
Centrum:
Vizovice, rekreační areál REVIKA
Harmonogram:
Pátek 10.3.
            18:00-22:00    prezentace
Sobota 11.3.
            8:00                 snídaně
            8:00-9:00        prezentace
            9:30                 výdej bodových hodnot kontrol pro 1. etapu
            9:55                 poslední předstartovní informace
            10:00               hromadný start všech kategorií do 1. etapy BEO
            15:00               otevření cíle pro 1. etapu
            17:00               uzavření cíle pro 1. etapu
            18:00               večeře
            19:00               20.let Brutusu – volně přístupná „výstava“ map a fotek
            19:00-22:00    volná zábava
            22:01               večerka ČSTV
Neděle 12.3.
            6:45                 snídaně
            7:30                 výdej bodových hodnot kontrol pro 2. etapu
            7:55                 poslední předstartovní informace
            8:00                 hromadný start všech kategorií do 2. etapy BEO
            11:00               otevření cíle pro 2. etapu
            13:00               uzavření cíle pro 2. etapu
            13:30               vyhlášení výsledků
Mapa:
Při prezentaci dostane každý tým 2 mapy, ve kterých jsou vyznačeny všechny kontroly (31-62) na obě etapy. Mapa je z dílny SHOCARTu, měřítko 1:40000, ekvidistance 10m, formát A3 a bude vytištěna na voděodolném papíře. Start i cíl je pro obě etapy na shodném místě, v bezprostřední blízkosti hlavní budovy RS REVIKA.
Kontroly a razící systém:
Kontrolní body budou v lese označeny malým lampionem 15x15cm v jehož blízkosti bude pevně připevněna SI kontrola. Věříme, že nedojde ke ztrátám kontrol, nicméně v případě zcizení kontroly prokážete průchod kontrolním bodem fotografií místa kontroly. Telefon je tedy povinným prvkem výbavy.  Na několika kontrolách bude pořadatelská hlídka, která bude provádět kontrolu týmů. Nezapomeňte si před startem každé etapy vynulovat a zkontrolovat své čipy!
Bodová hodnota kontrol:
Bodová hodnota kontrol je 0-80 bodů, každý den se body mohou lišit, kontroly s nulovou hodnotou pro danou etapu nemusí být v prostoru umístěny.
Výbava:
Povinnou výbavou je z bezpečnostních důvodů pouze mobilní telefon. Na každé mapě je uveden telefon na ředitele závodu a na tohle číslo prosím nahlaste případné problémy, popřípadě předčasné ukončení závodu. Dále doporučujeme buzolu, dostatek jídla a pití a nějaké drobné peníze.
Průběh závodu:
Brutus extreme orienteering je týmový závod. Členové jednotlivých týmů se musí po celou dobu závodu pohybovat „na doslech“. Při ražení všech kontrol musí být všichni členové týmu přítomni u kontroly „na dotek“ (bude kontrolováno). Při závodě se nesmí používat auto, vlak, loď nebo kolo. Nepoužívejte při závodě nebo k plánování trasy jinou mapu než tu závodní a nepoužívejte GPS jinak než k záznamu trasy. Nedodržení těchto pravidel povede k diskvalifikaci týmu.
Časový limit:
Sobota – 6 hodin (10:00-16:00)
Neděle – 4 hodiny (8:00-12:00)
Občerstvení na trati:
Pořadatel nezajišťuje
Hodnocení závodu:
Cílem závodníků je v časovém limitu nasbírat co nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší cílový čas. Za překročení časového limitu (v sobotu 16:00, v neděli 12:00) jsou týmu nebo závodníkovi odečteno 10 trestných bodů za každou započatou minutu po limitu. Pokud počet trestných bodů překročí počet bodů získaných na kontrolách, je týmu za danou etapu započteno 0 bodů a vzájemné pořadí se stanoví podle času. V případě příchodu týmu po uzavření cíle, bude tým ve výsledcích uveden s nulovou bodovou hodnotou. Bodové hodnoty obou etap se v celkových výsledcích sčítají, v případě rovnosti bodů, bude rozhodujícím faktorem součet dosažených časů.
Doprava:
V průběhu závodu můžete několikrát přebíhat silnici 1.třídy, kde je o víkendu sice minimální provoz, přesto dbejte zvýšené opatrnosti, jste na Valašsku…
Cíl:
Oražením cílové kontroly v cílovém prostoru zastavíte měření času. Po oba dny je potřeba ještě vyčíst čip v místě prezentace, kde také dostanete vytištěné výsledky se získanou bodovou hodnotou daného dne. U cílové kontroly musí být tým kompletní a oražení cílové jednotky musí proběhnout až s přiběhnutím posledního člena týmu. Bude kontrolováno a nedodržení může vést k diskvalifikaci.
V cíli každé etapy bude připraven čaj.
Bezpečnost:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci potvrdí seznámení s bezpečnostními pravidly a vlastní odpovědností podpisem při prezentaci. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za případné škody způsobené závodníkovi ani za případné škody způsobené závodníkem. V případně ukončení závodu, nebo pokud se nestiháte vrátit do uzávěrky cíle, dejte zprávu na telefon uvedený na mapě.
Dohlášky:
Přihláškový systém uzavíráme ve středu 8.3.ve 23:00, případné dohlášky budou možné jen prostřednictvím e-mailu martin.marek@vavrys.cz
Ostatní:
Letošní výroční ročník Brutusu bude výhledový s podtitulem „Křížová cesta“, hnědá barva na mapě by vás neměla nikde zradit a silniční boty nechejte určitě doma…


Poděkování za umožnění pořádání závodu patří Městu Vizovice, RS REVIKA, firmám SHOCART, INOV-8 a Zlínskému kraji.


Žádné komentáře:

Okomentovat