neděle 15. ledna 2017

ROZPIS


BRUTUS EXTREME ORIENTEERING
Dvoudenní orientační závod dvojic s volným pořadím kontrol na turistické mapě


Datum:
sobota 11. března – neděle 12. března 2017

Pořádající subjekt:
Spolek OB Vizovice, z.s. VIC

Centrum:
Vizovice, RS REVIKA, www.revika.cz, GPS 49.1968511N, 17.8419308E  

Prezentace:
pátek 10. března 2017 od 18:00 do 22:00
sobota 11. března 2017 od 8:00 do 9:30

Start 00:
sobota v 10:00 hod. hromadný start všech kategorií
neděle v 8:00 hod. hromadný start všech kategorií

Druh závodu:
dvoudenní orientační závod dvoučlenných týmů v terénu zobrazeném na lehce upravené turistické mapě, kterou dostane každý člen dvojice před startem. Na mapě budou vytištěny všechny kontroly, kterým krátce před startem přidělíme bodové hodnoty (každý den jiné). V terénu budou kontroly označeny kontrolním stojanem se Sportident kontrolou. V případě nefunkčnosti elektronického razícího systému budou na stojanu umístěny rezervní kleště. Rezervní označení průchodu kontrolou proběhne do mapy. Pořadí a výběr kontrol jsou záležitostí závodníků. Cílem každé dvojice je dosáhnout ve stanoveném časovém limitu co nejvyššího počtu bodů. Překročení časového limitu je penalizováno. Rychlost a způsob pohybu mezi kontrolami je v kompetenci závodníků (běh, rychlá chůze, procházkové tempo), není dovoleno využívat dopravní prostředky (kolo, motocykl, auto, autobus, atd.). Dvojice startuje, dobíhá a prochází kontrolami společně, po celou dobu závodu musí být oba členové na doslech. Na vybraných kontrolách bude kontrolováno. O pořadí rozhoduje počet bodů, v případě rovnosti čas. Výsledky z obou dnů se sčítají.

Pravidla pro účast:
 • minimálně jeden člen týmu musí být starší než 15 let
 • 1 tým = 1 čip
 • dvojice musí absolvovat celý závod společně, při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí oba  
    závodníci dostavit do cíle a závod ukončit
• v kategorii TUR (příchozí) startují ti, kteří si chtějí závod vyzkoušet, tým musí být minimálně
   dvoučlenný (horní hranice členů týmu není omezena), vítězové kategorie se nevyhlašují, tým
   dostává pouze 2 mapy
• závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí

Kategorie:
HH - muži
DD - ženy
HD – smíšené týmy (muž + žena)
TUR - příchozí

Přihlášky:
do úterý 28. února 2017  - startovné 600 Kč za tým
od středy 1.března 2017 – startovné 700 Kč za tým
Přihlášky vyplňujte prosím zde https://goo.gl/forms/JZh5YkXwty097pgK2, výjimečně pak posílejte  e-mailem na adresu martin.marek@vavrys.cz (nutno uvést kategorii, jména a číslo čipu, případně požadavek na zapůjčení). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply).
Vklady jsou v termínu přihlášek na účet 2100036181/2010 u Fio banka, a.s., do poznámky uvádějte příjmení obou členů týmu.

Časový limit
sobota  - 6 hodin
neděle – 4 hodiny

Výsledky:
Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách závodu.

Stravování:
Jídelna RS Revika a konferenční místnost/tělocvična bude sloužit jen pro účastníky BEO. Jednotlivé jídla si můžete objednat v přihláškovém formuláři, ceny jsou následující:
  • snídaně = 75 Kč/osoba
  • večeře = 90Kč/osoba
Ubytování:
turistický pokoj v hlavní budově, společné sociální zařízení na chodbě – 290Kč/os/noc. Objekt bude v březnu vytápěn. Další možnosti ubytování nezajišťujeme, v okolí jsou jen dražší možnosti.

Občerstvení:
V areálu bude otevřen bufet a restaurace se základním občerstvením.

Systém ražení:
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení čipu na prezentaci. Požadavky na zapůjčení  (půjčovné 50Kč) prosím uveďte v přihlášce. Možnost použít čipy 5, 6, 8,  9, 10, 11. generace. V případě ztráty čipu budeme vybírat 800,- Kč.

Terén:
Podhorský les valašského charakteru, 300 – 760 mnm, celkem řídké osídlení.

Mapa:
SHOCart Vizovické vrchy 2016, mapový výřez 1:40000, formát A3, bez turistických značek. V ceně startovného jsou 2 mapy pro tým (musí Vám vydržet na oba dny), použití jiných map není povoleno. Použití GPS je možné jen pro záznam trasy
Informace:

www stránky závodu – www.brutusorienteering.blogspot.cz 

Vyhlášení:
cca v 13:00 v centru závodů

Funkcionáři:
ředitel závodu – Martin MAREK
hlavní rozhodčí –  Marek KŮSTKA
stavitel tratí – Martin MAREK

Upozornění:
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.

Ostatní:
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě nízkého počtu přihlášených (méně než 40 týmů), nejpozději však k 1.3.2017.

Ve Vizovicích dne 1. ledna 2017

Martin Marek v.r. - ředitel závodu

Marek Kůstka v.r. – hlavní rozhodčí

Žádné komentáře:

Okomentovat